top of page

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

Atatürk'ün Şeref Verdiği İlk Ve Tek Musiki Konseri

ATATÜRK, Sarayburnu'ndaki öfkeli sözlerinin yanlış anlaşıldığını çeşitli vesilerle fîlen de göstermişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı fasıl heyetini kaldırmamışlar, aksine takviye etmişlerdir.

Bir akşam Celal Bayar'ın evinde dinlediği Tanburî İzzettin Ökte'yi heyete aldırmış, birara saz heyetinden ayrılan Santuri Zühdü Bardakoğlunu tekrar heyete almıştır.

Her fırsatta amatör, profesyonel bir çok sanatkârı, Ankara'da ve İstanbul'da huzurlarına davet ederek dinlemişlerdir. Münir Nurettin, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Melek Erdik gibi Türk musıkisinin yıldızları mesabesindeki sanatkârları sık sık dinlemişlerdir.

ATATÜRK'ün ilk kez huzurlarıyla şeref verdikleri Türk musıkisi konserinin bizzat kendisi tarafından düzenlediği söylenir.

Bu konser Ankara radyosu sanatçılarından Melek Erdik'in konseridir. ATATÜRK Cumhurbaşkanı olduktan sonra hemen hemen dışarıda hiçbir musıki konserine gitmemişlerdir. Yerli yabancı dinlemek istedikleri sanatkârları huzurlarına davet ederek dinlemişler ve onurlandırmışlardır bu alışkanlıklarını rağmen Melek Erdik'in Ankara'da bir konser vermesini kendileri emretmişler, hatta programını kendileri hazırlamışlar ve sanatkâra hediye ettikleri çiçek buketlerini sahneye yaverleriyle göndermek gibi ince bir davranışta bulunmuşlardır.

Büyük ATATÜRK'ü yakından tanıyanlar iyi bilirler ki, her hareketleri muhakkak bir sebebe dayanmaktadır. Bir çoklarında ince mânalar sezilir.

ATATÜRK'ün Melek Erdik'in konserine şeref vermelerinin açık sebebi gerçek Türk musıkisinin varlığını göstermek istemesinden başka bir şey değildir.

ATATÜRK'den hatıralar zincirine, musıkimizle ilgili daha pek çok halkalar eklemek mümkündür. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu hatıraların çoğu ATA'nın huzurlarında her vakit bulunmak şerefine ermiş yakınlarının dağınık hâtıralarından ibarettir.

Ne yazık ki bu büyük insan özlediği ileri seviyedeki Türk musıkisinin gerçekleştiğini göremeden aramızdan ayrılmıştır.

Kaynak: www.kultur.gov.tr

bottom of page