top of page

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

TÜRK MÜZİĞİ İLE TEDAVİ

Müzik konusunda araştırma yapan uzmanların görüşüne göre müzik, konuşmadan önce de var idi. Konuşma için gerekli olan soyut kavramlar, hafıza, semboller, çağrışımlar, analojik bağlantılar insanla beraber gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Tabiatın her zerresinde ise büyük bir nizam ve ahenk içinde devam eden ritim ve melodi beraberliği bulunmaktadır. Kuş seslerindeki ahenk ve ritim mükemmelliğinde; elektronların, atomların, galaksilerin hareketleri ile vücudumuzdaki sıvıların dolaşımlarının büyütülen seslerinde müziğin varlık alemiyle ilgi ve ilişkisini gözlemleyebilmekteyiz.Dünyada müzik ve müzik terapi tarihi anlayışı bizi antropoloji, tarih, ethnoterapi, ethnomedicin, psikoloji, pedagoji, sosyoloji, spiritüalite, parapisikoloji gibi bilimlerle işbirliğine götürmektedir.Tarih açısından konuya girdiğimizde çok eski yıllara yolculuk yapmamız gerekir :Azerbaycan’da Gobustan Kayalıklarında görülen dans eden insan şekilleri, 12 - 14 bin yıllık müzik ve hareket gerçeğini ortaya koymaktadır. Uygur Türklerine ait Hoten şehri Çerçen kazası yakınında Mülçe ırmağı kenarında bulunan Mingyar kaya resimleri 6-8 bin yıllık bir geçmişten haber vermektedir.
Çok eski zamanlara bizi ulaştıran tarih ve kültür birikimi, Proto Türk kültürü ile gözlendiğinde, Alman bilim adamı Dr. Wolfram Eberhard tarafından yazıya geçirilmiş bilgiler önem taşımakta olup, Türk kültürünün M.Ö. III bin yıllarında Çin kültürüne; müzik, dans seramik, tiyatro, hayvan terbiyesi v.b. konularındaki etkileri belgelenmektedir. Fransız araştırıcı Maurice Curan’ın Çin kaynaklarına dayanarak Lavinniac müzik ansiklopedisinde neşredilen verilere göre, Eski Türk müzik enstrümanları ve pentatonik (beş sesli) müzik icra şekli Çin kültürünü geniş biçimde etkilemiştir. Bu konuda Eduard Chavannes, Bela Bartok, Robert Lach isimli araştırıcılar ve büyük Türk Etnomüzikologları Mahmut Ragıp Gazimihal ile Ahmet Adnan Saygun, Ferruh Arsunar araştırmalar yapmışlar, Türk müzik kültürünün Orta Asya - Anadolu bağlantısını ve Çin kültürüne etkisini belgelerle ortaya koymuşlardır. Bu araştırmalara göre Proto Türk kültürünün önemli merkezleri, Sensi ve Kansu eyaletleridir. Hakas ve Tuva kültürü, Altay Türk kültürü bizi M.Ö. 3000 yılları ile buluşturmaktadır. XX . yüzyılın başında Sovyet araştırıcılar Rudenko ve Griaznov, Altay’lardaki Pazırık Vadisinde buzların altında ”Çeng” adı verilen bir enstrüman buldular. Rudenko, bu enstrümanın ait olduğu Proto-Türk kültürü tarihini 3700 yıl önceye götürmektedir.

MÜZİK İLE TEDAVİ
OĞLAK – YAY
MAKAM: NİHAVENT MAKAMI (KUVVET VE HOŞGÖRÜ) ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ
ETKİSİ VE ZAMANI   : İkindi vakti etkilidir. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Bel ağrısı kulunç ve tansiyon rahatsızlığına fayda sağlar. Zihni sıkıntı giderir kuvvet ve hoşgörü hissi verir.

KOÇ
MAKAM: RAST MAKAMI (NEŞE VE HUZUR) GECE YARISI VE SAHUR ZAMANI ETKİLİ İLİMLE UĞRAŞANLARIN DİNLEMESİ GEREKİR.
ETKİSİ VE ZAMANI   : Sabah gün ışırken ve gece yarısı etkilidir. Kemik beyin ve yağlara etkilidir. Fazla uykuyu engeller nabzı yükseltir. Zihni rahatsızlıklarda iyidir. Zevk neşe iç huzuru verir. Felçe iyi gelir. Başı ve gözü rahatlatır. Kasları gevşetir.

TERAZİ
MAKAMI: REHAVİ MAKAMI ( HÜZÜN VE EYLEM ) SEHER ZAMANI ETKİLİ İLAHİYAT İLMCİLERİNİN DİNLEMESİ FAYDALIDIR.
ETKİSİ VE ZAMANI  : Zihni rahatsızlıklara faydalıdır. Baş ağrısı safra, sağ omuz, burun kanaması, ağız çarpıklığı, balgam, göğüs mide ve yan basenler için iyidir. Doğumu kolaylaştırır sonsuzluk ve özgürlük hissi verir.

AKREP – KOVA
MAKAMI : HÜSEYNİ MAKAMI (BARIŞ VE RAHATLIK) SABAH ETKİLİ
ETKİSİ VE ZAMANI : Karaciğer kalabe iyi gelir. İç sıkıntısını giderir sıtma hastalığına ve so omuz arısın iyi gelir. İç organları rahatlatır. Kendine güven ve kararlılık duygusu verir. Otistik ve sipastik hastalara karşı etkilidir. Güzellik iylik sessizlik rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır.

YAY BURCU
MAKAMI : HİCAZ ( ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK) İKİ EZAN ARASI ETKİLİ İLAHİ VE EDEBİ İŞLERLE UĞRAŞANIN DİNLEMESİ FAYDA SAĞLAR.
ETKİSİ VE ZAMANI : Kemiklere ve çocuk hastalıklarına iyi gelir. Cinsel güce ve böbreklere karşı etkilidr. Düşük nabzı yükseltir ve göğsü rahatlatır. Alçak gönüllülük duydusu verir.

BALIK BURCU
MAKAMI : UŞAK ( GÜLME HİSSİ) GÜN BATARKEN ETKİLİ
ETKİSİ VE ZAMANI : Kalp ve ayak rahatsızlıkların iyi gelir. Derin aşk ve mistik duyguları ifade der gülme sevin ve kahramanlık duyguları verir. Çocxukların iç organlarının iyi çalışmasını sağlar. Türk askeri müziğinde (Mehter )birçok örneği vardır ve Türk’ler tarafından en çok sevilen makamlardandır.

ASLAN BURCU
MAKAM : BÜZÜRK MAKAMI (KORKU VE VESVESE ) GECE VE KUŞLUK VAKTİ ETKİLİ
ETKSİ VE ZAMANI : Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan hastalıklara iyi gelir. Zihni temizler ve vesveseyi engeller, fikri yön verir. Güç kazandırır boyun boğaz göğüs ciğer ve kalp ve böğür ağrılarına iyi gelir.

BAŞAK – TERAZİ BURCU
MAKAMI: ZENGÜLE MAKAMI ( GECE ETKİLİ)
ETKİSİ VE ZAMANI:  Kalp hastalıklarına beyin hastalıklarına menenjite etkilidir.Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgilidir.Mide ve karaciğer ateşini düşürür. Zihni rahatsızlıkları giderir.

İKİZLER-YENGEÇ BURCU
MAKAMI: İSFAHAN MAKAMI (GÜVEN HİSSİ) İKİNDİ VE YATSI ARASI ETKİLİ İDARİ İŞLERDE ÇALIŞAN AMİRLERİN DİNLEMESİ GEREKİR.
ETKİSİ VE ZAMANI: Ateşli hastalıklardan korur. Ense, boyun ve omuzlara etkilidir.Sol dirsek ağrılarını giderir. Güven , uyum hareket yeteneği zihin açıklığı gönül hoşluğu hatıraları tazeleme hissi verir.Türklerin en sevdiği makamlardan biridir.

KOVA- OĞLAK BURCU
MAKAMI:NEVA MAKAMI (LEZZET FERAHLIK) YATSIDAN SONRA KUŞLUK ZAMANI ETKİLİ
ETKİSİ VE ZAMANI:Sağ göğse, böbreklere, omuriliğe , kalça ve uyluklara etkisi vardır.Üzüntü giderir gönül okşar ve lezzet verir. Kötü fikirleri kovar cesaret ve yiğitlik verir.Kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Zihni rahatsızlıklara iyi gelir gönül sevinci oluşturur. Türklerin en sevdiği makamlardandır.Askeri müzikte (mehter) birçok örneği vardır.

BOĞA BURCU
MAKAMI: IRAK MAKAMI (KUŞLUK ZAMANI ETKİLİ)
ETKİSİ VE ZAMANI:Beyin ve zihin hastalıklarına menenjite faydalıdır. Omuz kol ve ellere etkilidir. Başın üstüne etki eder düşünme ve kavramaya fayda sağlar.Korkuyu giderir.Haz verir.

YENGEÇ BURCU
MAKAMI: ZİREFKEND MAKAMI (GECE YARISINDAN SONRA ETKİLİ)
ETKİSİ VE ZAMANI :Sırt mafsal ağrıları kulunçlara faydalıdır . Felç kalp , ciğer göğüs, kalça ve sağ omuzda etkilidir. Derin duygular uyandırır sevinç arttırır.

ACEMAŞİRAN MAKAMI:Vücutta yağ dengesini sağlar yaratıcılık duygusu verir. Hanımlarda doyumu sağlar.
SEGAH MAKAMI : Şişmanlık , uykusuzluk, yüksek nabız , kalp, ciğer ve kas ağrılarına fayda sağlar. Mistik duygular oluşturur. Ağrı giderici etkisi vardır.
SABA MAKAMI: Cesaret kuvvet rahatlık verir.
PENTATONİK MELODİLER: Asya kökenli Türk müziğinin önemli karakteridir. Kendine güven ve kararlılık sağlar. Çocuklara 9-10 yaşına kadar yalnız pentatonik müzik dinletilmelidir.

BATI MÜZİĞİ İLE TEDAVİ

-Vücudu yedi ayrı bölgeye ayırarak düşünülen bir sistemdir. Vücudun uyarılmış veya uyarılmamış olmasına göre seçim yapılır. Ve bu sistem renklerle de desteklenebilir.
Enstrümanların insan bedeni üzerinde farklı etkileri vardır. Zihinsel beden yaylı çalgılardan , duygusal beden yaylı çalgı ve çanlardan , fiziksel beden zil ve perküsyondan , tinsel beden arp, org, rüzgar çanlarından etkilenir.

VUCUT BÖLGESİ

RENK

DİNLENECEK MÜZİKLER

ETKİLERİ

UYARILMIŞ

UYARILMAMIŞ

UYARILMIŞ

UYARILMAMIŞ

TEPE BÖLGESİ         ( BAŞ ÜSTÜ )

Mor

Mahler=2. Senfoni Bach = St Mattew Passion                     Ravel=İsp. Rapsadi Handel-Ode'den st.Cecilliya        Chopin=1.Piano conc. Delius-Florida Suiti Cesar Freank-Reminor senfoni

Beethoven-5.Senfoni George Bizet-Domajör senfoni             Edward Mc Dawell- Keltih sanatı        Heitor Willa - Lobos gitar konçerto

Uyarılmış kendi hayal dünyasında yaşar. Bütün yayı gerçek zanneder.

Uyarılmamış içe dönük ve kibirlidir. Küstah ve ukela olur

ALIN BÖLGESİ

Lacivert

Schubert:usamundea prelud                  Bach:İki piano için konçerto                 Handel:Arp konçertsu Bethoven : 6. Senfoni Mozart : Flüt ve arp Konçertosu            Bach : Sol majör yaylılar konçertosu

Sibelius: Finlandiya   Rodrigo: Aanjvez      Clarke : Trompet Vluntary                 Copland : Lincoln'ün portresi

Uyarılmış herişe burnunu sokma, yardımlaşmama, uyumsuzluk

Uyarılmamış sorumluluktan kaçma yüzeysellik başa çıkmama yaşamdan soyutlanma

BOĞAZ BÖLGESİ

Mavi

Edward Grieg-Piano konçertosu             Antonin dvarak - Cello konçertosu             Chopin - Grande 

Bethowen -Piano 5. Konçertosu              Haydn- Piano konçertosu no:3        Hill-Yaşam sevinci konertosu             Cesar Frank - Paris angelios                 Savsa - Marşlar

Uyarılmış meraklılık sabırszlık hoş olmayan zevklerin peşinde koşan çok bilmiş

Uyarılmamış marazlı lakayt tembel kendne anlayışlı çok töleranslı

GÖĞÜS BÖLGESİ

Yeşil

Bethoven-6. Senfoni  Çaykouski-Romeo ve Juliet                      Massargsky - Bir sergiden resimler      Edward Grieg- Gynt Svit

Bach- Toccato Füg  Grieg- Piano Konçertosu              Rachmaninoff- 2nolu piano konçertsu

Uyarılmış inatçı - katı

Uyarılmamış Muhafazakar, zalimlik baskılarna özenme yenilikten kaçma

KARIN BÖLGESİ

Sarı

Vivaldi- Obua Konçertosu        Debussy - Ayışığı     Wagner- Gece yıldızı

Handel- Su Müziği    Bach- İyi huylu Clavier Teleman- Üç keman ve orkestra için konçerto                   Bach- Brandeberg Konçertosu

Uyarılmış yüzeylsel yaşama hayal dünyası geniş konsantrasyon eksikliği

Uyarılmamış Dedikoducu kibiri bencil sürekli eleştirici yüzeysel bir hayat

GÖBEK ALTI BÖLGESİ

Turuncu

Bach -İki piano için Konçerto              Handel- Arp konçertosu                Schubert - Rosamun denin prelüdü           John Dowland- Telli sazlar konçertosu

Bethowen - Egmont Uvertür                     Brahms- 1nolu piano konçertsu                Saint-Seans-3.Senfoni Çaykovski-5. Senfoni

Uyarlmış kızgınlık huzursuzluk kötü eleştiri sorumsuz yüzeysellik

Uyarılmamış utangaç korkak kararsız özgüven eksikliği olan

BACAKLARIN BİRLEŞTİĞİ BÖLGE

Kırmızı

Vivaldi- For season Mozart- Flüt ve Arp için konçerto        Edward Grieg-Holberg suit                        Bach- Airon the 6- string

John Philips Sousa -The Stars and stripes forever                    John Strauss- Rodetzk marşı          Çaykouski - Asker marşı                             Gusepe verdi- zafer yüryüşü - aida           Sir,Edward Elgar-Umut  zafer toprakları  

Uyarılmış tutkulu baskıcı değiken duygusal ve saldırgan eğlence ve sekse düşkün tavırlar

Uyarılmamış hastalıklı tembel ve tedirgin avırlar

Yukarıdaki Mp3leri
www.classiccat.net
www.beethovenlives.net
adreslerinden indirebilirsiniz
          
MÜZİKLE TEDAVİ NİÇİN GEREKLİDİR

 1. Ekonomiye katkı sağlar ve ucuzdur.

 2. İnsan ruhunda değişiklikler meydana getirir. Doğru müzik psikolojiyi düzeltir.

 3. İnsanın kendini ifade etmesine zemin hazırlar.

 4. Sosyal etkinlik sağlar.

 5. İnsanın vücut ritmini düzenler. Fiziki kabiliyeti destekler.

 6. Kadınların doğum esnasında stresini alır ve ağrısını azaltır.

 7. Ruh hastalıklarında beyinin alfa-beta dalgalarını etkileyerek sukünet sağlar.

 8. İnsanların eğitilmesini kolaylaştırır.

 9. Doğru müzik insanı ruhsal ve fiziksel olarak yapacağı iş ve eyleme hazırlar.

MÜZİKLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

DANS : Müzik fizik ve ruhsal etkiyi sağlar daha yoğun trans oluşturur, kasların eklemlerin rahatlamasını ve motivasyon eksikliği giderir.

ŞARKI SÖYLEMEK : Kendini ifade etme gücü sağlar, konuşma güçlüğü çekenlerde kullanılır. Nefes kontrolünün oluşmasına yardımcı olur. Hafızayı tazeler.

ENSTRUMAN ÇALMAK : Beyinle bütün vücudun ortak hareket etmesini sağlar. Kendine güveni artar. Grupla hareket etme yeteneği kazanır.
          
DİNLEME : Zihni kabiliyetlerimizde dikkat ve hafızayı kuvvetlendirir. Dinlenen müziğe göre hisleri geliştirir ve güven duygusu sağlar. Vücut ritmini düzenler. Kültürlerin aktarılmasını sağlar.

MÜZİK VE HAREKET TEDAVİSİ GELENEĞİ

AKTİF MÜZİK TERAPİ

Kam ve Baksı adı verilen Orta Asya hekimleri, müzik ve dansı hasta tedavisi için kullanıyorlardı. Kazakistan, Kırgızistan, Altay, Moğolistan ve Sibirya bölgelerinde halen devam eden bu dans terapisi, kol, omuz ve baş hareketleriyle faaliyete geçen ruhi enerjinin bütün vücudu sarması ile elde edilen trans hali sonucu, hasta kişi için gerekli tedavi bilgisine ulaşmayı amaçlamaktadır. Baksılar; KILKOPUZ, DOMBRA, ŞANKOPUZ, ASATAYAK, DAVUL gibi müzik aletleri ile trans ve tedavi eylemini gerçekleştiriyorlardı. Bu seanslarda genel olarak Pentatonik müzik tonları kullanılıyordu. İngiltere’de, Londra Nordoff Robbins müzikterapi enstitüsünde uygulanan tedavi sisteminde Pentatonik müziğin kişilerde kendine güven ve kararlılık oluşturduğu bulgusu ile, otistik çocukların tedavisi ve eğitiminde bu müzik kullanılmaktadır.
TÜMATA çalışmaları içinde, Baksı dansı ile birlikte çeşitli sufi dansları (semah ve sema) incelenmekte ve oluşturulan aktif müzik terapi anlayışı ile bu eski teknikler, modern tıp içinde, otizm, geriatri, onkoloji, immünoloji, nöroloji, kardiyoloji, depresyon, anksiete vb. konularında tedavi amacı ile uygulanmaktadır. Bu konularda Berlin Urban hastahanesi ve Viyana Meidling Kliniği işbirliği söz konusudur.

PASİF ( RECEPTİV ) MÜZİK TERAPİ GELENEĞİ

Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yeri olan müzik ve dans ve bunlarla yapılan tedavi konusunda; pentatonik müzik formu ve Baksı-Kam tedavi geleneğinin yanısıra olgunlaşıp yerleşen makam müziği ile tedavi’ günümüz tıbbında yeniden güncelleşmiş bulunmaktadır. Bin yıldan daha önceki zamanlarda Orta Asya’da, Horasan ve Uygur bölgelerinde gelişerek yayılan makam musikisi hakkında Farabi, İbn-i Sina, Ebu Bekir Razi, Hasan Şuri, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Haşim Bey eserler yazmışlar ve makamların duygular ve organlarla ilişkilerini tasniflerle belirtmişlerdir. Pentatonik müzik Türk illerinde gelişmeye devam ederken, yedili sistem olan ve bir tam sesin dokuz komadan oluşması esasına dayalı makam sistemi, takriben dört yüzü geçen makam zenginliği ile kültür ve sanatımıza büyük katkıda bulunmuştur.
M.S. 834-932 yıllarında yaşamış olan müslüman Türk bilginlerinden Ebu Bekir Razi, melankoliklerin tedavisi üzerine yazdığı bir eserinde şöyle diyor: “... melankolik hasta kesinlikle meşguliyetle tedavi edilmelidir. ... melankolik hasta balık tutma veya avlanma gibi eğlenceli işlerden biri ile uğraşmalıdır. Mümkünse çeşitli oyunlara alıştırılmalıdır; huyunu, ahlakını, davranışlarını beğendiği ve sevdiği kimse ile buluşup görüşmeli özellikle güzel sesle okunan şarkılar dinlemelidir.”
Büyük Türk Bilgini Farabi (870-950) makamların ruha etkisini şöyle sınıflandırır:

 1. Rast makamı: İnsana sefa(neşe, huzur) verir.

 2. Rehavi makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.

 3. Küçek makamı: İnsana hassasiyet ( duyarlılık ) verir.

 4. Büzürk makamı: İnsana havf ( çekinme, sakınma duygusu) verir.

 5. İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.

 6. Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.

 7. Uşşak makamı: İnsana gülme ’dilhek’ verir.

 8. Zirgüle makamı: İnsana uyku ’nevm’ verir.

 9. Saba makamı: İnasana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.

 10. Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.

 11. Hüseyni makamı: İnsana sulh ( sükunet, rahatlık) verir.

 12. Hicaz makamı: İnsana tevazu (alçak gönüllülük ) verir.

Büyük İslam bilgin ve filozoflarından İbn-i Sina ( 980-1037), musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamaktadır: “...tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek , onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir...”
İbn-i Sina, Farabi’nin eserlerinden çok yaralandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek Tıp mesleğinde uygulamaya koyduğunu söylemektedir. Arapça yazdığı Kitap’ün necat ve Kitab’ün Şifa’daki oniki fasıl tamamen musikiye ayrılmış olduğundan, bu kısım Baron Rodolph Dearlangar tarafından Fransızca olarak ’La musique Arap’ adıyla yayınlanmıştır.
Eski Türk hekimlerinden Şuuri’nin ’Tadil-i Emzice’ adlı eserinde müzik ile tedavi hakkında geniş bilgi vardır. Şuuri, ’Tadil-i Emzice’de belirli makamların günün belirli zamanlarında etkili olduğunu belirtmektedir. Ona göre:

 • Rast ve Rehavi makamları: Seher zamanları etkilidir.

 • Hüseyni makamı: Sabahleyin etkilidir.

 • Irak makamı: Kuşlukta etkilidir.

 • Nihavent makamı: Öğleyin etkilidir.

 • Hicaz makamı: İki ezan arası etkilidir.

 • Buselik makamı: İkindi zamanı etkilidir.

 • Uşşak makamı: Gün batarken etkilidir.

 • Zengüle makamı: Gurubdan sonra etkilidir.

 • Muhalif makamları: Yatsıdan sonra etkilidir.

 • Rast makamı: Gece yarısı etkilidir.

 • Zirefkend makamı: Gece yarısından sonra etkilidir.

Şuuri’ye göre musikinin meclis adamlarına olan etkileri de birbirlerinden farklıdır.

 • Ulema ( Alimler ) Meclisine: Rast ve Tevabii makamları

 • Ümera ( Emirler ) Meclisine: Isfahan ve Tevabii makamları

 • Dervişler Meclisine: Hicaz ve Tevabii makamları

 • Sufiler Meclisine: Rehavi ve Tevabii makamları etkilidir.

Günümüzden 900 sene önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi tarafından Şam’da yaptırılan Nureddin Hastanesi’nde musiki makamları tedavi amacıyla kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde 700 seneden beri Amasya, Sivas, Kayseri, Manisa, Bursa, İstanbul (Fatih Külliyesi) ve Edirne şifahanelerinde 100 sene önceye kadar musiki ile tedavi uygulanmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle yazılıdır: “””Merhum ve mağfur Bayezid Veli ... Vakıfnamesinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def’i sevda olmak üzere on adet hanende ve sazende gulam tahsis etmiştir ki, üçü hanende biri neyzen, biri kemani, biri musikarı, biri santuri, biri udi olup, haftada üç kere gelerek hastalara ve delilere musiki faslı verirler...”
Anlaşıldığına göre, Horasan kaynaklı Türk Sanat musikisi ve Horasan-Anadolu musiki makamlarımızın olgunluğu ile gelişen pasif-receptiv müzik terapi geleneği icrası sırasında hastalar rahat bir şekilde oturarak veya uzanarak dinlenme halinde idiler. Bu tedavi şeklinde amaç, hastaların emosyonel (duygu) durumlarını değiştirerek onları rahatlatmak ve kendine güvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak idi.
Günümüzde tarafımızdan uygulanan teknikte bu esaslara sadık kalınmıştır. Hasta istirahat pozisyonunu alır, bir seans süresince geniş ve rahatlatıcı bir ritim ve su sesi eşliğinde, Ney, Rebab, Çeng, Ud, Dombra ve Rübab ile emprovize (ritimli taksim) yapılır ve uygun makamlar üzerinde çalışılır. Bu şekilde bir icra sırasında, otizm’den ve psikolojik çocuk hastalıklarından Geriatri’ye kadar çeşitli psikolojik ve fizik hastalıklarda olumlu değişmeler ve iyileşmeler gözlenmektedir. Bu konuda Dr. L. Gutjahr ve Prof. V. Mechleid tarafından EEG ölçümleri yapılmış ve en az 1000 yıllık bu gelenek bugünün laboratuarında doğrulanmıştır. 400’den fazla olduğu bilinen bu makamlardan önemli olan 15 tanesi üzerinde uygulamalardan sonra tedavide kullanılacak kaset ve CD’ler tarafımızdan vücuda getirilmiştir.
Viyana’da Meidling Rehabilitasyon Merkezi’nde komada bulunan hastalara Türk musikisi makamları dinletilerek terapi uygulamaları yapılmakta olup, beyinde alfa ve teta dalgalarının değiştiği tespit edilmiştir ve bir çok hastanın müzik terapi seansları ile komadan çıktıkları gözlenmiştir.

KAYNAKÇA
♫  TÜMATA çalışmaları
www.mehtertv.com

bottom of page