top of page

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

Sonuç

Gerek çağdaş Türk sanat müziği özel danışma toplantısında, gerek Türk musıkisi (sanat musıkisi ve halk musıkisi) özel danışma toplantısında, büyük ATATÜRK' ün ışığında, yukarıdan beri izahına çalıştığımız hususlara paralel olarak alınan kararlar, Türk musıkisinin ileri bir düzeye ulaşması, kaliteli bir düzen içinde yayınlanmasını sağlayıcı özellikle çok sesli Türk musıkisi çalışmalarına yön verecek sistemlerin uygulanmasında bir ön plan niteliği taşımaktadır.

İki yönlü böyle bir toplantıya lüzum gören TRT idaresinin, verilen kararlara bağlı kalmak gibi bir taahhütte bulunamayacakları gerekçesiyle uygulanması kesinlik kazanmamış, sadece iki kitap halinde yayınlanarak bir hatıra olarak kalmıştır.

Büyük ATATÜRK, en güç inkılap olarak vasıflandırdığı musıkinin, bizdeki durumunu çok iyi ve yakından biliyor, ileri seviyede bir Türk musıkisinin oluşturulması özlemi içinde bulunuyordu.

Yüce ATATÜRK, bu büyük insan yaşasaydı, gerçekleştirdiği büyük inkılaplar gibi, musıkimizin de lâyık olduğu seviyeye ulaşması pek âlâ mümkün olurdu.

Yüce ATATÜRK'ün ölümü Türk milleti için olduğu kadar, Türk musikisi için de büyük talihsizlik olmuştur.

Kaynak: www.kultur.gov.tr

bottom of page